Kto sme

VASIL & Partners je právna firma špecializujúca sa na medzinárodné daňové právo, zakladanie a správu obchodných spoločností (onshore a offshore) v rôznych krajinách pre klientov.

Zastupujeme fyzické osoby, podnikateľov a obchodné spoločnosti rôznych veľkostí na báze diskrétnosti a poskytujeme im komplexné služby týkajúce sa ich daňových záležitostí, podnikania v zahraničí a ochrany majetku.

VASIL & Partners veľmi úzko spolupracuje s partnermi v zahraničí a má bohaté skúsenosti s ich koordináciou v situáciách, keď to vyžadujú záležitosti klienta v rôznych krajinách.

Naším cieľom je poskytovať klientom aktívnu podporu pri ich podnikaní a správe majetku doma a v zahraničí.

Medzinárodné daňové právo

 • Medzinárodné daňové plánovanie
  VIAC

  analyzujte a plánujte vopred svoje daňové záležitosti a aktívne využívajte daňové nástroje na minimalizáciu daňovej povinnosti, ktoré máte k dispozícii vo svojej krajine a v zahraničí

 • Podnikanie v zahraničí
  VIAC

  robte biznis globálne a využívajte rozdiely v daňových sadzbách rôznych krajín, pomôžeme vám ho nastaviť daňovo efektívne a pritom v súlade s príslušnými právnymi predpismi

 • Ochrana majetku
  VIAC

  ochrániť majetok je často náročnejšie než ho nadobudnúť, pomôžeme vám zachovať vaše bohatstvo tak, aby ho mohli užívať ďalšie generácie vašej rodiny

Daňové právo

 • Zmeny daňovej rezidencie
  VIAC

  presťahovaním do inej krajiny a zmenou svojej daňovej rezidencie môžete výrazne znížiť svoju daňovú povinnosť, poradíme vám

 • Získanie občianstva a daňovej rezidencie v zahraničí
  VIAC

  zvážte možnosti získania občianstva (napr. Malta, St.Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda) alebo daňovej rezidencie (Cyprus, Spojené Arabské Emiráty/Dubai) v krajine s nižším daňovým zaťažením a plaťte nižšie dane

 • Daňové aspekty týkajúce sa športovcov a umelcov
  VIAC

  okrem príjmu z výkonov naplno využite možnosti príjmov zo sponzorských, reklamných a iných zmlúv na optimalizáciu daňovej povinnosti

Obchodné právo

 • Licenčné poplatky a právo duševného vlastníctva
  VIAC

  ochráňte a využite potenciál svojho duševného vlastníctva, zaregistrujeme vašu ochrannú známku, patent, copyright, design, know how a optimálne nastavíme tok vašich príjmov (licenčných poplatkov) z týchto práv

 • Fúzie a akvizície
  VIAC

  poskytneme vám neoceniteľné služby pri kúpe, predaji, rozdelení, spojení, reštrukturalizácii či konsolidácii spoločností daňovo efektívnym spôsobom

 • Investičné fondy
  VIAC

  rôzne typy a kategórie investičných fondov sú zakladané za účelom minimalizácie daní a maximalizácie zisku, poradíme a pomôžeme vám pri výbere a založení vášho fondu a zložení tímu (fond administrátor, fond manager, prime broker, custodian, auditor, právna firma, banka) vhodného pre vaše biznis potreby

Právo nehnuteľností

 • Daňové aspekty vlastníctva nehnuteľností
  VIAC

  ako je vlastnená nehnuteľnosť má vplyv na následné zdaňovanie príjmu z nehnuteľností, 
z daňového hľadiska je rozdiel či je vlastníkom fyzická alebo právnická osoba, REIT alebo fond nehnuteľností, poradíme Vám ako daňovo efektívne vlastniť a spravovať Vašu nehnuteľnosť

 • Nadobudnutie a prevody nehnuteľností
  VIAC

  ponúkame vám profesionálne služby pri kúpe a predaji vašich nehnuteľností doma a v zahraničí

 • Vlastníctvo nehnuteľností v zahraničí
  VIAC

  rozličné krajiny ponúkajú rôzne možnosti vlastníctva nehnuteľností a sú často spojené s daňovými výhodami, diverzifikujte svoje portfólio nehnuteľností nákupom nehnuteľností doma aj v zahraničí

Založenie a správa obchodných spoločností

Založenie obchodnej spoločnosti v krajine s nízkym daňovým zaťažením môže byť výhodné pre osobu z krajiny s vysokým daňovým zaťažením. Podnikaním prostredníctvom takejto spoločnosti pri jej dobrom nastavení môže dôjsť k výraznej daňovej úspore.

Zakladáme a spravujeme pre klientov obchodné spoločnosti, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a okolnostiam. Pri správe a manažovaní spoločnosti v rôznych krajinách zabezpečujeme účtovné, daňové, audítorské a právne služby, otvorenie bankového účtu, poradenské a administratívne služby a dbáme na súčinnosť ich poskytovania jednotlivými poskytovateľmi tak, aby boli poskytované v požadovanej kvalite a čase. Manažovaním spoločnosti klienta umožňujeme klientovi plne sa sústrediť len na svoj biznis.

Súvisiace služby ako registrácia obchodnej známky či iného duševného vlastníctva, zabezpečovanie financií pre start-up projekty, registrácia jácht a lodí sú dôležitou súčasťou našich služieb.

Naše Pobočky

London

VASIL & Partners

5th Floor 52/54 Gracechurch Street

London

EC3V 0EH

The United Kingdom

V&P United Kingdom office
Phone: +44 20 7183 9357
Fax: +44 20 7183 9357

Bratislava

VASIL & Partners

Bajkalská 29/C

821 01

Bratislava

Slovak Republic

V&P Slovak Republic office
Phone: +421 2 20906400
+421 2 20906402
Fax: +421 2 20906409

Czech Republic

VASIL & Partners

Karlova 48

110 00 Praha

Czech Republic

V&P Czech Republic office
Phone: +420 221 771 711

Cyprus

VASIL & Partners

Office 1&2

Efesou 9

5311 Paralimni

V&P Cyprus office
Phone: +357 23 744713

Malta

VASIL & Partners

5 Majestic Court

St Mary Street

Mellieha

V&P Malta office