Rodinná kancelária

Ako vám môžeme pomôcť

Rodinná kancelária

Chcete, aby sa vaše bohatstvo zachovalo, ďalej rástlo a plynulo prešlo v rámci vašej rodiny nasledujúcej generácii? Popremýšľajte o vytvorení rodinnej kancelárie (tzv. family office) alebo spočiatku možno rodinnej holdingovej spoločnosti.

Účelom rodinnej kancelárie je chrániť a zachovať vaše rodinné bohatstvo, aktívne ho spravovať, aby neustále rástlo a dosahovalo adekvátnu návratnosť vašich investícií a majetku od vášho rodinného podniku, akcií, dlhopisov, komodít až po rozvoj nehnuteľností, súkromné alebo rizikové kapitálové investície.

V závislosti na špecifických potrebách konkrétnej rodiny rodinná kancelária zariadi a zabezpečí, interne alebo externe, pre členov rodiny aj ďalšie služby, ako napríklad finančné a daňové plánovanie, plánovanie dedenia / prevodu majetku, účtovníctvo a správa právnych záležitostí, správa nehnuteľností, súkromné ​​vzdelávanie, služby vrátnika alebo filantropia a správa charitatívnych darov.

Sme pripravení a dobre vybavení, aby sme vám poradili pri zakladaní vašej vlastnej rodinnej kancelárie, aby sme vám pomohli správne ju štruktúrovať a aby ste k práci mohli priviesť spoľahlivých a diskrétnych zamestnancov. Aby sme vám pomohli rozšíriť vaše rodinné bohatstvo, sme pripravení pravidelne vám predstavovať atraktívne investičné príležitosti, najmä od našich partnerov v oblasti private equity, rozvoja nehnuteľností a rizikového kapitálu v rôznych krajinách, ktorým dôverujeme a s ktorými v priebehu viac ako 20 rokov úzko spolupracujeme.

Náš právny a daňový tím vám môže poradiť v oblasti rodinného dedičstva a nájsť uskutočniteľné riešenie pre bezproblémové prevedenie vášho rodinného majetku na vaše deti.

Ako to funguje

Proces

Úvodné stretnutie

Počas nášho úvodného stretnutia alebo konferenčného hovoru nám poviete o svojej rodinnej firme a čo od nás očakávate. Budeme vám klásť otázky, aby sme zhromaždili informácie, ktoré nám umožnia správne určiť, čo potrebujete a ako vám môžeme pomôcť pri zakladaní vašej rodinnej kancelárie, jej štruktúre a špecifických službách vyžadovaných vašou rodinou. Pracujeme ako tím skúsených odborníkov so sídlom v rôznych jurisdikciách a sme schopní vám prirpaviť riešenie na mieru.

Identifikácia klienta (Due Diligence)

Pred uzavretím zmluvy my, ako regulovaný subjekt, vykonávame potrebnú povinnú identifikáciu klienta, t.j. poznať skríning identifikácie (KYC) a anti-pranie špinavých peňazí (AML), aby sme vedeli, kto ste a aký je váš rizikový profil. Po úspešnom due diligence s vami uzavrieme zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá bude právnym základom pre poskytovanie našich poradenských služieb pri zakladaní vašej rodinnej kancelárie alebo holdingovej spoločnosti a jej štruktúre.

Zakladáme Family office

Po úspešnom dokončení due diligence a uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb medzi nami s prvou platbou, ktorú ste poukázali, náš tím začne poskytovať služby v dohodnutom rozsahu. Budeme vás informovať o prebiehajúcich procesoch a prípadne popri tom položíme ďalšie otázky a vyžiadame ďalšie potrebné dokumenty. Po dokončení, príp. v priebehu, našej práce vás láskavo požiadame, aby ste nám poskytli spätnú väzbu, ktorá je dôležitá pre našu nepretržitú snahu o zlepšenie našich služieb a rozširovanie ponuky.

Často kladené otázky

Tzv. Family office, rodinná kancelária je zvyčajne súkromná firma, ktorá podporuje bohaté rodiny pri správe, organizácii a údržbe ich majetku, obchodu, investícií a iných záležitostí. Účelom a hlavnou úlohou rodinnej kancelárie je chrániť a zachovať rodinné bohatstvo pre súčasné a budúce generácie a aktívne ho spravovať s cieľom jeho rastu.  Viac

Hlavnou úlohou rodinnej kancelárie je chrániť vaše aktíva a potom ich zveľaďovať. Spolupráca s rodinnou kanceláriou je preto dôležitá, aby ste dosiahli primeranú návratnosť svojich investícií a majetku. Viac

Ideálny čas na založenie rodinnej kancelárie by bol pred likvidačnou udalosťou, ako je predaj alebo kúpa podniku, pre ktoré je dobré mať správne nastavené štruktúry na optimalizáciu zdaňovania a správy kapitálu od začiatku. Viac

Podľa odborníkov v tomto odbore majú rodinné kancelárie finančný zmysel hlavne pre bohaté rodiny s majetkom najmenej 50 miliónov EUR, aj keď v dnešnej dobe, keď vidíme trend otvárania trhu s rodinnými kanceláriami pre menej bohaté rodiny to je inka. Viac

Uznáva sa, že existujú dva základné typy rodinných kancelárií:
1. rodinná kancelária pre jednu rodinu
2. rodinná kancelária pre viac rodín Viac

Prípadové štúdie

Rodinná kancelária

Úvodná konverzácia

Kontaktujte nás 24/7
Shopping Basket