Občianstvo Spojených arabských emirátov

V januári 2021 Spojené arabské emiráty schválili nový zákon o štátnom občianstve, ktorý udeľuje emirátske občianstvo cudzincom.

Aj keď je možné udeliť občianstvo určitým vybraným kategóriám ľudí, toto oznámenie je veľkou novinkou vzhľadom na to, že populáciu v SAE tvorí takmer 90% zahraničných emigrantov, pre ktorých je podľa nového zákona tiež dôležité, aby občania emirátov si mohli ponechať svoje súčasné občianstvo.

Hlavným dôvodom tejto významnej zmeny politiky je prilákať talenty, ktoré prispejú k neustálemu rozvoju Spojených arabských emirátov. Proces udeľovania občianstva by sa začal nomináciou, okrem iného, ​​federálnym kabinetom, vládnou kanceláriou alebo výkonnou radou v Emiráte. Odporúčacie listy sa požadujú aj pri nomináciách vo väčšine kategórií.

Podľa nového zákona majú nárok na občianstvo tieto kategórie obyvateľov a ich najbližších rodinných príslušníkov (t. j. manžel / manželka a deti):

  1. Investori, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v SAE v hodnote najmenej 20 mil. AED,
  2. Špecializované talenty a odborníci vrátane vedcov s najmenej 10-ročnými skúsenosťami, ktorí sú aktívnymi výskumníkmi a dosiahli výrazný pokrok vo vede uznávaný prestížnymi vedeckými cenami alebo finančnými prostriedkami,
  3. Lekári a odborníci v jedinečných vedeckých odboroch s významnými prínosmi a skúsenosťami minimálne 10 rokov,
  4. Inžinieri, vynálezcovia, ktorým bol udelený najmenej jeden patent schválený ministerstvom hospodárstva Spojených arabských emirátov,
  5. Poprední umelci a intelektuáli, autori.