Prečo si založiť vlastnú rodinnú kanceláriu?

Hlavnou úlohou rodinnej kancelárie je chrániť vaše aktíva a následne ich zveľaďovať. Spolupráca s rodinnou kanceláriou je dôležitá preto, aby ste dosiahli primeranú návratnosť svojich investícií a majetku.

Jedným z dôvodov, prečo sa objavili rodinné kancelárie, bola nespokojnosť bohatých klientov s poradenskými službami bánk a poskytovateľov finančných služieb a s nimi spojený konflikt záujmov. Na základe skúseností klientov sa dá povedať, že príliš často presadzovali svoje finančné alebo investičné produkty v situáciách, keď by pre ich klientov mohol byť lepší nejaký iný produkt. Často to malo za následok stratu klientov. Preto bohaté rodiny začali prehodnocovať svoje možnosti a hľadali alternatívy pre lepšie a efektívnejšie spravovanie svojho majetku. Dobrým riešením sa ukázalo založenie vlastnej rodinnej kancelárie. Rodinná kancelária nie je vystavená konfliktu záujmov, pretože nepropaguje záujmy iných ani vlastné záujmy, ale iba záujmy danej rodiny. Rodinné kancelárie sú atraktívne, pretože odborníci na túto oblasť, sú platení samotnými rodinami, takže pre nich neexistuje motivácia tlačiť na konkrétne produkty inej firmy, a teda nedochádza ku konfliktu záujmov.

Okrem poskytovania poradenstva a služieb na obchodnej a investičnej strane môžu rodinné kancelárie poskytnúť výhodu, ktorú je takmer nemožné vyčísliť, ako je podpora rodinnej harmónie prostredníctvom lepšej komunikácie medzi príbuznými. S bohatými rodinami je komunikácia kritická, pretože ich bohatstvo je vzájomne prepojené. Štúdie početných prevodov rodinného majetku ukazujú, že rodinné bohatstvo sa často stará o tretiu generáciu, a preto komunikácia medzi generáciami, rodinné vzdelávanie, správa rodinných kancelárií vrátane riešenia konfliktov môžu pomôcť zachovať rodinné bohatstvo a zabezpečiť jeho plynulý prechod na ďalšiu generáciu. Vyššie uvedené môže zabrániť napríklad situácii, keď dcéra druhej generácie vytiahla z rodinného podniku 200 000 EUR bez povolenia a bez toho, aby to niekto vedel dlhšie ako rok. Toho sa mohli chytiť kroky dobrého riadenia rodiny, ako je ročný audit, kontroly mesačných výdavkov alebo dvojité schválenie pre písanie šeku a bankové prevody.