SAE: Zoznam víz

Existuje niekoľko druhov víz vydávaných SAE s cieľom prilákať turistov k návšteve krajiny a tiež obchodných profesionálov a výnimočné talenty a ich rodiny, aby pracovali a žili v SAE.

Turistické vízum – toto štandardné turistické vízum do Spojených arabských emirátov je možné vydať na 30 dní alebo 90 dní pre jednorazový alebo viacnásobný vstup. Môže sa dvakrát predĺžiť o 30 dní bez nutnosti opustenia krajiny.

Turistické vízum na viac vstupov – toto päťročné vízum umožňuje vstup a výstup do Spojených arabských emirátov toľkokrát, koľko si držiteľ víza želá, a pri každom vstupe môže zostať v krajine až 90 dní, s možnosťou predĺženia o ďalších 90 dní. Je možné toto vízum získať pre všetky národnosti a nie je potrebný žiadny garant.

Zlaté vízum pre SAE: Program dlhodobého pobytu – Ide o päťročné alebo desaťročné automaticky obnoviteľné vízum, ktoré umožňuje cudzincom žiť, pracovať a študovať v Spojených arabských emirátoch bez potreby miestneho sponzora emirátov a so stopercentným vlastníctvom firmy na území SAE. Medzi drumi odborníkov, ktorí môžu získať Zlaté víza, sú ľudia, ktorí majú doktorát, lekári, inžinieri špecializovaní na informatiku, elektroniku, programovanie, elektrotechniku ​​a biotechnológiu. Takéto víza sa vydávajú aj špecializovaným talentom a výskumným pracovníkom a študentom so sľubnými vedeckými schopnosťami, tiež študentom, ktorí majú vysoké skóre (3,8 alebo viac) na schválených univerzitách.

Rezidenčný program Work-in-Dubai – Program poskytuje pracovníkom a ich rodinám možnosť každoročne žiť v Dubaji, využívať bezpečný a kvalitný životný štýl a zároveň naďalej pracovať na diaľku pre svojich zamestnávateľov v ich domovskej krajine. Medzi požiadavky na vybavenie patrí cestovný pas s minimálnou šesťmesačnou platnosťou, pracovný pomer s platnosťou na jeden rok a platom najmenej 5 000 dolárov mesačne.

Pracovné víza na diaľku – Toto jednoročné vízum môžu profesionáli využiť na pobyt v SAE, pretože sa pripájajú k práci prakticky v zahraničí. V zásade umožňuje profesionálom z celého sveta žiť a pracovať na diaľku zo SAE, aj keď sú ich spoločnosti so sídlom v inej krajine.

Študenti môžu byť sponzorovaní od svojich rodinných príslušníkov – Zahraniční študenti vysokých škôl môžu byť sponzorovaní od svojich rodinných príslušníkov, napr. rodičov, pokiaľ si môžu dovoliť vhodné bývanie.

Dôchodkové vízum – Toto päťročné obnoviteľné vízum je určené pre dôchodcov starších ako 55 rokov. Uplatňujú sa tieto kritériá:
i) investícia do nehnuteľnosti v hodnote najmenej 2 milióny AED,
ii) finančné úspory vo výške najmenej 1 milión AED,
iii) aktívny príjem v minimálnej výške 20 000 AED mesačne.

Lekárske ošetrovacie vízum – Toto vízum sa vydáva jednotlivcovi alebo skupine na 90 dní a je obnoviteľné, ak o to nemocnica požiada, čo umožňuje liečenie zahraničných pacientov v SAE.

Špeciálne vízum – Tieto jednoročné pobytové víza sú určené pre občanov krajín trpiacich vojnami a katastrofami, navyše umožňujú vdovám, rozvedeným ženám a ich deťom obnoviť si pobytové víza bez sponzora na jeden rok.