Aké sú náklady na vlastnú rodinnú kanceláriu?

Podľa odborníkov v tomto odbore majú rodinné kancelárie finančný zmysel hlavne pre bohaté rodiny s majetkom najmenej 50 miliónov EUR. Hoci v dnešnej dobe, keď vidíme trend otvárania trhu s rodinnými kanceláriami aj pre menej bohaté rodiny, je väčšina kancelárií s viacerými rodinami otvorené aj pre klientov s minimálne 20 miliónmi EUR. Niektorí pracujú s klientmi s bohatstvom menej ako 10 miliónov EUR, pretože chcú nadviazať dlhodobé vzťahy s klientmi, ktorí sú ambiciózni a mohli by potenciálne zvýšiť svoje bohatstvo. Niektorí dokonca prijímajú klientov, ktorí sú ochotní platiť svoje poplatky bez akýchkoľvek požiadaviek na objem majetku klientov.

Pravdou je, že náklady na údržbu vlastnej kancelárie pre jednu rodinu alebo zaplatenie poplatkov za služby kancelárie pre viac rodín sú značne vysoké. Kvôli osobným službám rodinnej kancelárie to môže stáť niekoľko stotisíc alebo viac ročne v závislosti od individuálnych okolností.

Na rozdiel od kancelárie pre jednu rodinu, ktorá podporuje iba jednu rodinu a ktorá hradí všetky poplatky a súvisiace náklady, použitie kancelárie pre viac rodín a zdieľanie služieb správy majetku s inými rodinami môže stáť pre každú rodinu menej, pretože základný poplatok je nižší, zvyčajne s posuvnou stupnicou, kde najbohatšie rodiny spravidla dostávajú najnižšie poplatky. Takéto poplatky často zahŕňajú konsolidované finančné správy a správu investícií. Klienti kancelárií pre viac rodín tiež platia menej za režijné náklady (napr. platy zamestnancov) zdieľaním týchto nákladov s ostatnými klientmi. Okrem vyššie uvedeného základného poplatku klienti zvyčajne platia samostatné poplatky externým správcom fondov alebo profesionálnym firmám (napr. za právne alebo účtovnícke práce).