Poskytovanie investičných príležitostí

Existujúci klient, ktorému sme radili pri zakladaní kancelárie pre jednu rodinu pri poskytovaní investičných príležitostí pre rizikový kapitál (VC) pre tím správy majetku ich rodinnej kancelárie, nám ponúkol nepretržitú spoluprácu. Aby sa pozreli, posúdili a rozhodli o jeho investovaní. Po zapojení našej siete odborníkov a spolupracovníkov z oblasti VC z celého sveta (napríklad v Londýne, Veľkej Británii a Silicon Valley, USA) sme sa dohodli, že budeme klientovi pravidelne poskytovať oblasti s investičnými príležitosťami z obchodných odvetví, ktoré ho zaujímajú.