Poradenstvo pri zakladaní rodinnej kancelárie

Hlava rodiny zo strednej Európy nás oslovila s očakávaním značnej sumy ako predajnej ceny za poradenstvo pri zakladaní rodinnej kancelárie. Bolo to pred predajom ich rodinnej firmy s cieľom investovať a spravovať ju pre rodinu. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s rodinou, kde sme si spoločne prešli ich požiadavkami, potrebami a očakávaniami. Stretnutia sa týkali hlavne poskytovaných služieb, personálu, poplatkov a zohľadňovania rodinných hodnôt.

Diskutovali sme aj o rôznych možnostiach štruktúry, ktoré zodpovedajú týmto potrebám a očakávaniam, a radili im. Ako napríklad holdingová spoločnosť, virtuálna rodinná kancelária, kancelária pre jednu alebo viac rodín a ich výhody a nevýhody. Klient sa rozhodol najskôr založiť holdingovú spoločnosť v rámci svojej hlavnej rodinnej firmy, aby jej boli pridelené určité rodinné kancelárske služby. Neskôr sa rozhodol pokračovať v zriaďovaní vlastnej kancelárie pre jednu rodinu, keď to objem potrebných služieb odôvodní.