Typy rodinných kancelárií

Existujú dva základné typy rodinných kancelárií:

  1. kancelária pre jednu rodinu (SFO) – podporuje iba jednu rodinu,
  2. kancelária pre viac rodín (MFO) – podporuje najmenej dve rodiny.

KANCELÁRIA PRE JEDNU RODINU

Tradičná kancelária pre jednu rodinu je podnik prevádzkovaný pre jednu rodinu. Majetok spoločnosti / finančný kapitál predstavuje vlastné bohatstvo rodiny, ktoré sa často hromadí v priebehu mnohých rodinných generácií. Tieto organizácie zvyčajne zamestnávajú rodinné kancelárie na správu investícií, daní, filantropických aktivít, trustov a právnych záležitostí. Rodinná kancelária investuje peniaze rodiny, spravuje všetok majetok rodiny a podľa potreby vypláca platby členom rodiny.

MULTI-RODINNÁ KANCELÁRIA

Kancelária pre viac rodín má všetky veľkosti a slúži ľubovoľnému počtu rodín, od pár až po sto a viac. Niektoré kancelárie prijímajú iba klientov s minimálnym majetkom a iné slúžia všetkým rodinám schopným a ochotným platiť ich poplatky.

VIRTUÁLNA RODINNÁ KANCELÁRIA

Virtuálna rodinná kancelária je „štíhla“ samostatná rodinná kancelária, ktorá má 1 až 2, najviac 3 profesionálov na plný úväzok, ktorí rodinnú kanceláriu prevádzkujú s inými externými službami.