Kedy si založiť rodinnú kanceláriu?

Ideálny čas na založenie rodinnej kancelárie by bol pred likvidáciou, ako je predaj alebo kúpa podniku, pre ktoré je dobré mať správne nastavené štruktúry na optimalizáciu zdaňovania a správy kapitálu od začiatku. Mnoho rodín ďalej založilo svoju rodinnú kanceláriu vytvorením holdingovej spoločnosti, ktorej jedno z oddelení sa formovalo do podoby rodinnej kancelárie a neskôr sa zmenilo na nezávislú (jednu / virtuálnu) rodinnú kanceláriu.

Tento druhý spôsob sa stáva prirodzenejším a trendom pre rodiny, ktoré si vytvorili svoje bohatstvo prevádzkovaním firiem alebo kontrolou portfólia nehnuteľností. Rodinná kancelária bola tradične otvorená pre najbohatšie rodiny, avšak po kríze, po roku 2008, existuje trend otvárania trhu v tejto oblasti aj pre menej bohaté rodiny.